Oferujemy możliwość stania się jednym
z kilku partnerów i sponsorów, którzy odegrają
szczególną rolę w całym programie.
W zamian pragniemy zaoferować
konkretne korzyści w zakresie:

Ekspozycji marki

Wzmocnienie wizerunkowości marki

Budowanie relacji biznesowych

Wkładu merytorycznego